ลักษณะสำคัญของระบบ PromptPay

 

     แนวคิด AnyIDหรือ PromptPay คือ การพัฒนารูปแบบการโอนเงินของประเทศ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ประชาชนยังสามารถโอนเงินโดยใช้ข้อมูล AnyID พื้นฐานเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน  (National ID) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile no.) อีเมลล์ (Email Address) และ e-wallet ID หรือ    e-wallet ID เพื่อทำรายการชำระเงินหรือโอนเงินระหว่างธนาคารได้  โดยแนวทางการดำเนินการ คือ การสร้าง Centralize Registration Database เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อผูก AnyID กับเลขที่บัญชีธนาคารผ่านช่องทางของสถาบันการเงินต่างๆ  เช่น Branch, ATM, Call Center, Internet Banking และ Mobile Banking โดยสถาบันการเงินเป็นผู้นำส่งข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียน PromptPay ที่ดูแลโดยหน่วยงานกลาง คือ บริษัท National ITMX  หลังจากนั้นประชาชนสามารถทำรายการโอนเงินโดยใช้ข้อมูล AnyID พื้นฐาน 4 ประเภท ดังกล่าว ผ่านช่องทางการบริการของธนาคาร  ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดเกิดการแข่งขันแบบ Free Market และนำไปสู่ Market Equilibrium  ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดโดยรวม สถาบันการเงินสามารถแข่งขันกันพัฒนาช่องทางการโอนเงินต่างๆของตนเองได้อย่างเสรี เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Application ที่มีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกให้ผู้โอนเงินสามารถทำรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบเลขบัญชีธนาคารของผู้รับเงินปลายทาง เพียงกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินหรือเลือกรายชื่อจาก Contact List ในโทรศัพท์มือถือ แล้วกรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน และกดยืนยืนการทำรายการ (P2P money transfer) หรือการโอนเงินแบบที่มี Reference Code แนบไปด้วย ผู้รับโอนสามารถนำ Reference Code พร้อม OTP Password ที่ได้รับทาง SMS หรือ Email เพื่อไปรับเงินที่เครื่อง ATM โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ATM หรือมีบัญชีธนาคาร (Cardless  ATM) เป็นต้น