ลักษณะของบริการThai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard

 

          การให้บริการการออกบัตร Prompt Card ของ National ITMX เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินโครงการขยายการใช้บัตร (Card Usage Expansion & Promotion) ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ของแผนการพัฒนาระบบการชำระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งการให้บริการ Thai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCardเป็นการให้บริการในลักษณะเป็น Value Added  สำหรับบริการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง ITMX Single Payment (ATM Pool) และ ITMX Local Switching โดยให้สมาชิกสามารถออกบัตรที่ใช้บริการผ่านเครือข่าย ITMX ได้อย่างถูกต้อง  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทของบัตรตาม Business Model

          1.  บัตรเดบิต ITMX Thai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard เป็นบัตรที่สามารถใช้ทำธุรกรรมผ่ผ่านตู้เอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือจุดรับบัตรเดบิตภายในประเทศเท่านั้น โดยใช้มาตรฐาน Thai Chip Card Standard ที่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย ภายใต้ Scheme rules ของ ITMX

          2.  บัตรเดบิต Co-badged  ITMX Thai Standard Chip Card Operation Scheme หรือ PromptCard ร่วมกับ International Card Scheme (MasterCard) ซึ่ง เป็นบัตรที่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือจุดรับบัตรเดบิต ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี Logo Prompt Card อยู่บนหน้าบัตรเช่นเดียวกับ Logo ของ MasterCard โดยรายการภายในประเทศจะ route ผ่านระบบ ITMX Network ภายใต้ Scheme rules ของ ITMX ส่วนรายการใช้จ่ายนอกประเทศจะผ่านเครือข่าย MasterCard ภายใต้ Scheme rules ของ MasterCard

          3.  บัตรเดบิต VISA Local Brand โดย ITMX จะทำหน้าที่เป็น Third Party Processor (Outsourcing Model) ให้กับ VISA Local Brand ซึ่ง เป็นบัตรที่สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือจุดรับบัตรเดบิตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียวกันกับแบบที่ 2 แต่จะไม่มี Logo Prompt Card อยู่บนหน้าบัตรเช่นเดียวกับ Logo VISA โดย Transaction ภายในประเทศจะ route ผ่านระบบ ITMX Network ภายใต้ Scheme rules ของ VISA (ITMX ทำหน้าที่เป็น Local Processor เท่านั้น) ส่วนรายการใช้จ่ายนอกประเทศจะผ่านเครือข่าย VISA ภายใต้ Scheme rules ของ VISA