รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

ITMX จัดสัมมนาระบบการชำระเงิน ประจำปี 2553 "ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" (e-Payments & Confidences)

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคาร
ของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง สุด ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสถาบันการ เงิน ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาระบบการชำระเงิน ในหัวข้อ "ระบบ
การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค"
(e-Payments & Confidences)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ในช่วงเวลา 08.30-16.30 น.

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดมุมมองและเครื่องมือ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ Fraud ในระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ธนาคารสมาชิก และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบลักษณะและรูปแบบต่างๆ ของ Fraud ในอุตสาหกรรม e-Payment เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น และหาวิธีการป้องกันร่วมกัน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในระบบ e-Payment ของธนาคาร

การสัมมนาระบบการชำระเงินในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารสมาชิกระบบ ITMX รวมทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในระบบการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการสัมมนากว่า 400 คน