รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

ITMX Exclusive Thank you Party งานเลี้ยงขอบคุณธนาคารสมาชิ

   เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับธนาคารสมาชิก ทั้ง 33 ธนาคาร บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด จึงจัดงาน ITMX Exclusive Thank you Party ณ Sheraton Grande Sukhumvit เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ใน Concept “ราตรีประดับดาว” คืนที่ผู้มีเกียรติทุกท่าน เปรียบเสมือน ดวงดาว ที่มาประดับในงานเลี้ยงแห่งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากธนาคารสมาชิกและองค์กรต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการชำระเงินแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างประเทศ ชมรมธุรกิจบริการ ATM รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

   ภายในงานได้จัดให้เป็นสี Two–Tone คือสีน้ำเงิน-เงิน เพื่อให้สอดคล้องกับ “ราตรีประดับดาว” โดยคุณธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวเพื่อเป็นเกียรติ และให้โอวาทกับธนาคารสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติ

   สร้างสีสันในงานด้วยการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ การจับรางวัลมอบโชค และการเล่นเกมส์ วัดดวง ประลอง
ความไว รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล ให้ผู้โชคดีภายในงาน

    คุณธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบรางวัลที่ 1 Lenovo รุ่น X301 ให้แก่ผู้โชคดี จาก ธนาคารไทยพาณิชย์

   ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ ธปท. มอบรางวัลที่ 2 Nokia E71 ให้แก่ผู้โชคดีจาก ธนาคารไทยเครดิต

    ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล กรรมการบริษัทฯ มอบรางวัลที่ 3 iPOD TOUCH ให้แก่ผู้โชคดีจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

    คุณปราโมทย์ ไชยอำพร อนุกรรมการและเลขานุการ อชช. มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

   คุณจริญญา แก้วมณี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบการชำระเงิน ธปท. มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

    คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

    ปิดท้าย Highlight ของงานด้วย Mini-Concert จาก Jennifer KIM ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้มีเกียรติในงานด้วยความเป็นกันเอง และเก็บภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล 
 
รางวัลที่ 1 Laptop Lenovo รุ่น X301 
  (สนับสนุนโดย IBM)
คุณปิยฉัตร ปัญจะมูล SCB
รางวัลที่ 2 Mobile Phone Nokia E71 คุณจิระวัฒน์ รองแก้ว TCRB
รางวัลที่ 3 iPod Touch คุณสมบูรณ์ ปัจจคุณาภรณ์ GHB
• Docking Entertainment System Phillips
  (สนับสนุนโดย Infomax Co., Ltd.)
คุณถาวร ตั้งถาวรกิจ BAAC
• iPod Nano 16 GB (2 รางวัล) คุณขจรวุฒิ ตยานุกรณ์
คุณวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส
BBL
TISCO
• External hard disk 250 GB คุณมนต์ชัย ภาคภูมิเกียรติคุณ
คุณพงษ์ศักดิ์ ตัญญ์ไพโรจน์
BAY
SMBC
• กล้องดิจิตอล Sony (2 รางวัล)
  (สนับสนุนโดย Infomax Co., Ltd. 1 รางวัล)
คุณเปรม ชินวงศ์
คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธ์
BAY
BBL
• Bluetooth ( 4 รางวัล ) คุณเรืองยศ บุญส่งสุขเจริญ
คุณมณี วงศ์พร้อมเจริญ
คุณธเนศ คุรจิตโกศล
คุณวรรณี เทียนจันทร์
BBL
KTB
SCIB
SCIB
• รางวัลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร มูนพล JP Morgan
• บัตรรับประทานอาหารที่ Inter Continental Hotel
  (2 รางวัล)
คุณยุทธชัย วิทยานันท์  
คุณสร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช                 
ABN
BOT
• Gift Voucher Siam Paragon (3 รางวัล) คุณเรืองยศ บุญส่งสุขเจริญ
คุณกฤตวิทย์ ฤาษีสิทธิ์ 
คุณบุญสน เจนชัยมหกุล
BBL
TMB
GSB
• บัตรรับประทานอาหาร ตึกใบหยก ชั้น 82 
  (2 รางวัล)
คุณวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ 
คุณกนกวรรณ ตันกิติบุตร 
BAY
HSBC