ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

Card Fraud Monitoring & Detection

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

NITMX TBA Member Banks และ BOT ร่วมทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติระบบ ITMX

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NTIMX)และสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมจัดให้มีการทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management) และเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ในรูปแบบ Table Top Exerc […]

Read more "NITMX TBA Member Banks และ BOT ร่วมทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติระบบ ITMX"

Provide services since 2007 with trust

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

Over

0

Billion

Transactions Processed Annually

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด