ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานระบบ ITMX

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้ต้อนรับและร่วมประชุม workshop กับธนาคารแห่ง สปป.ลาว ในเรื่อง Development of Interoperable QR Code

Read more "ธนาคารแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานระบบ ITMX"

NITMX ร่วมกับธนาคารสมาชิกเปิดให้บริการ MyPromptQR “มายพร้อมคิวอาร์”

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 62 เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้ร่วมกับธนาคารสมาชิกเปิดให้บริการ มายพร้อมคิวอาร์ (MyPromptQR) ร่วมกับ KBANK และ SCB ได้สำเร็จ โดยธนาคารอื่นๆ

Read more "NITMX ร่วมกับธนาคารสมาชิกเปิดให้บริการ MyPromptQR “มายพร้อมคิวอาร์”"

Provide services since 2007 with trust

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

Over

0

Billion

Transactions Processed Annually

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด