ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

การเติบโตอย่างชัดเจนของบริการพร้อมเพย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดการระบาดในปี 2019 เทียบกับปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 445%

ในขณะที่การระบาดของ Covid-19 กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการ Digital Transformation เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงิน เช่น นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ออนไลน์ แล […]

Read more "การเติบโตอย่างชัดเจนของบริการพร้อมเพย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดการระบาดในปี 2019 เทียบกับปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 445%"

ข้อมูลสถิติ ภาพรวมธุรกรรมการโอนเงินและการชำระเงินที่ผ่านระบบ ITMX

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการชำระเงินของประเทศไทย หรือระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) ปัจจุบันธุรกรรมการโอนเงินและ […]

Read more "ข้อมูลสถิติ ภาพรวมธุรกรรมการโอนเงินและการชำระเงินที่ผ่านระบบ ITMX"

National ITMX’s capability at a glance

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

0

Billion

Transactions Processed in 2020

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด