ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

งานเลี้ยงขอบคุณธนาคารสมาชิก “14 : 14 Infinity Love Night Party 2020”

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีอีกครั้งกับงานเลี้ยงขอบคุณธนาคารสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ “14 : 14 Infinity Love Night Party 2020” ของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14  กุมภา […]

Read more "งานเลี้ยงขอบคุณธนาคารสมาชิก “14 : 14 Infinity Love Night Party 2020”"

ธนาคารแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานระบบ ITMX

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้ต้อนรับและร่วมประชุม workshop กับธนาคารแห่ง สปป.ลาว ในเรื่อง Development of Interoperable QR Code

Read more "ธนาคารแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานระบบ ITMX"

Provide services since 2007 with trust

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

Over

0

Billion

Transactions Processed Annually

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด