ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น

Read more "บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563"

การเปิดตัวนวัตกรรมด้านบริการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างกัมพูชาและไทย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการชำระเงินผ่าน QR Payment ข้ามประเทศ โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ฯพณฯ เจีย

Read more "การเปิดตัวนวัตกรรมด้านบริการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างกัมพูชาและไทย"

Provide services since 2007 with trust

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

Over

0

Billion

Transactions Processed Annually

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด