ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

NITMX เปิดตัวบริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing System: ICS)

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 65 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing System: ICS)  ซึ่งเป็นบริการระบบการหักบัญชีเช็ค โดย

Read more "NITMX เปิดตัวบริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing System: ICS)"

การเติบโตอย่างชัดเจนของบริการพร้อมเพย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดการระบาดในปี 2019 เทียบกับปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 445%

ในขณะที่การระบาดของ Covid-19 กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการ Digital Transformation เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงิน เช่น นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ออนไลน์ แล […]

Read more "การเติบโตอย่างชัดเจนของบริการพร้อมเพย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดการระบาดในปี 2019 เทียบกับปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 445%"

National ITMX’s capability at a glance

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

0

Billion

Transactions Processed in 2020

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด