ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด มอบเงินสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร คุณถาวร ตรีธนูชัย Senior Assistant Managing Director Infrastructure

Read more "บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด มอบเงินสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ"

เปิดตัวบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการ Cardless ATM Withdrawal ซึ่งเป็นบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตรผ่าน mobile banking application

Read more "เปิดตัวบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal)"

Provide services since 2007 with trust

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

Over

0

Billion

Transactions Processed Annually

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด