ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

การแถลงข่าวเปิดโครงการ DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE

ตามที่ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการ DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE โดยเป็นความร่วมมือกันทั้งในภาคธนาคาร ภาคผู้ประกอบการที่เป็นผู้ซื้อขน […]

Read more "การแถลงข่าวเปิดโครงการ DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE"

National ITMX’s capability at a glance

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

0

Billion

Transactions Processed in 2020

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด