ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

Highlight key messages from 5 Key speakers ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital SupplyChain Finance

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital SupplyChain Finance ผ่านระบบ

Read more "Highlight key messages from 5 Key speakers ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital SupplyChain Finance"

Highlight key messages from 6 main speakers ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital SupplyChain Finance

ตามที่บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital SupplyChain Finance ผ่านระบบ Online เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

Read more "Highlight key messages from 6 main speakers ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital SupplyChain Finance"

National ITMX’s capability at a glance

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

0

Billion

Transactions Processed in 2020

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด