ผลิตภัณฑ์และบริการ

Single Payment System

PromptPay

Bulk Payment System

Prompt Card

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

ITMX e-GP Bank Gateway

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท NITMX ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27701:2019 เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย

บริษัท NITMX ได้ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 27701:2019 แล้วตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยคุณถาวร ตรีธนูชัย Assistant Managing Director และคุณสุรางคนา

Read more "บริษัท NITMX ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27701:2019 เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย"

บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น

Read more "บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563"

Provide services since 2007 with trust

0

Member banks

Over

0

Million

Promptpay Registered

Over

0

Billion

Transactions Processed Annually

มุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด