National ITMX จับมือ ททท.ร่วมกิจกรรม CSR ในพื้นที่เมืองพัทยา

เมื่อวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาบริษัท National ITMX ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และเทศบาลเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรม “ ITMX อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมเก็บขยะตามแนวชายหาดเมืองพัทยา เพื่อส่งมอบความสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยา โดยได้รับความร่วมมือ และการอำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองพัทยา โดยมี คุณวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งจากกิจกรรมนี้ทำให้พนักงานบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และความมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบต่อสังคม

content-blog-01

ภายในกิจกรรม CSR ทาง NITMXได้จัดให้มีการออกร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านผลไม้และเครื่องดื่ม มาร่วมให้บริการโดยใช้แนวคิดให้ร้านค้าที่มาร่วมงานให้รับชำระเงินค่าสินค้าผ่าน PromptPayQR Code โดย NITMX เป็นผู้จัดทำ QR Code ติดให้กับร้านค้าสำหรับรับชำระเงิน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการชำระเงินด้วย PromptPayQR Codeแทนการรับชำระด้วยเงินสดอีกด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับบ้านพักคนชรา บางละมุง ชลบุรี