Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดงาน “Bangkok FinTech Fair 2018:  SME and Consumer Financial Solutions 2561”ณ. อาคารศูนย์การเรียนรูธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินด้วยการนำ เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม SMEs และผู้บริโภครายย่อย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศรวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายการประยุกต์ใช้ FinTech ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศให้มีการรับรู้เป็นวงกว้าง ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์

content-blog-01

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินผู้ให้บริการชำระเงิน บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและไอทีชั้นนำ  และผู้ให้บริการด้านฟินเทค โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900คน การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018ในครั้งนี้มุ่งเน้นที่บริการด้าน การชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ซึ่งได้รวบรวมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีทางการเงินและช่วยวางแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมด้านฟินเทคที่เหมาะสมของไทยและภูมิภาคต่อไป

บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัดเป็นสถาบันผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศและเชือมโยงระบบกับต่างประเทศ สนองต่อนโยบายด้านการชำระเงินและการโอนเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล บริษัทฯให้บริการระบบงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ (Bank) และผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง

ระบบ PromptPay

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและให้บริการกลางของระบบพร้อมเพย์ เพื่อรองรับการชำระเงินและการโอนเงินในยุคดิจิทัล ซึ่งในปี 2560 มียอดการทำธุรกรรมสูงถึง 127 ล้านรายการ มูลค่ารวมกว่า 4.9 แสนล้านบาท จำนวนผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ มีทั้งสิ้น 39.3 ล้านหมายเลข จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนรายการและยอดผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามด้วยการเปิดให้บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา จะทำให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีความสะดวกในการใช้บริการพร้อมเพย์ทำธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น และในปีนี้บริษัทฯ ก็จะดำเนินการพัฒนาระบบพร้อมเพย์อย่างต่อเนื่องต่อไป

Industry Standard API

บริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาการเชื่อมต่อระบบงานด้วยเทคโนโลยี API ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (ITMX Industry Standard API) สำหรับรองรับการให้บริการสมาชิกในอนาคต ด้วยหลักการ Open API จะทำให้สมาชิกสามารถเชื่อมต่อได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ค่าใช้จ่าย ประหยัดต้นทุนในระยะยาว ลดการพัฒนาโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของบริการดีขึ้น การให้บริการ API ของบริษัทฯ ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

 

1.  Customer Self-Serviceคือ การให้ข้อมูลที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ (API Document) สมาชิกระบบ ITMX สามารถที่จะเชื่อมต่อเพื่อทดสอบได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่สะดวก รวดเร็ว

2.  API Gatewayเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ (Single Endpoint) ซึ่งการเชื่อมต่อจะเป็นมาตฐานเดียวกันทั้งด้าน Protocol ในการเชื่อมต่อและด้าน Security ซึ่งลดความซ้ำซ้อนในระบบภาพรวม

3.  Life Cycle Managementคือ การบริหารจัดการวงจรชีวิตของ API ตั่งแต่การกำหนด (Defined) จนถึงการยกเลิกการใช้งาน (Retire) รวมถึงการบริหารจัดการเวอร์ชั่น (Version Management) API

4.  Operation Management ได้แก่ การ Monitor และการจัดการเกี่ยวกับข้อผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น (exception handling) ในระบบ รวมถึงการวัดและประเมินผล SLA ของการให้บริการอยู่เสมอ

 

 

Related Posts

มาสเตอร์การ์ด ร่วมกับ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ดันบัตรเดบิตไทยพร้อมใช้จ่ายอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น กสิกรไทยประเดิมให้บริการเป็นรายแรก

กรุงเทพฯ (25 กุมภาพันธ์) – มาสเตอร์การ์ด ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ขยายการรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการอีคอมเมิร์ซผ่านบัตรเดบิตไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ความร่วม […]

Read more "มาสเตอร์การ์ด ร่วมกับ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ดันบัตรเดบิตไทยพร้อมใช้จ่ายอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น กสิกรไทยประเดิมให้บริการเป็นรายแรก"

บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ขึ้น

Read more "บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562"

งานเลี้ยงขอบคุณธนาคารสมาชิก “ITMX The Eternal Night Party 2019”

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีอีกครั้งกับงานเลี้ยงขอบคุณ “ITMX The Eternal Night Party 2019” ของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเน […]

Read more "งานเลี้ยงขอบคุณธนาคารสมาชิก “ITMX The Eternal Night Party 2019”"