ธนาคารแห่งประเทศไทยนำคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานระบบ ITMX

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้ต้อนรับและร่วมประชุม workshop กับธนาคารแห่ง สปป.ลาว ในเรื่อง Development of Interoperable QR Code for Payments – Technical Session ณ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด โดยมีคุณสำราญ อินธิสาร Head of Corporate Communication คุณอดิศักดิ์ อนันตกิจธำรง Head of Infrastructure & Operation คุณชัชวาล ฉิมประดิษฐ์ Head of Infrastructure & Operation และคณะ เป็นผู้ต้อนรับและให้ข้อมูลในการประชุม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ NITMX การทำงานของระบบ PromptPay และ Cross-border Interoperable QR Code เพื่อนำไปพัฒนาระบบการชำระเงินใน สปป. ลาว