กิจกรรมส่งมอบโครงการ CSR : เทคโนโลยีนี้…เพื่อน้อง NITMX Volunteer

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด  จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ CSR : เทคโนโลยีนี้…เพื่อน้อง นำโดยคณะผู้บริหาร คุณสำราญ อินธิสาร Head of CSRM และพนักงานอาสาสมัคร ร่วมกันส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน จำนวน 30 เครื่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา  สนามเด็กเล่น และบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดไทรงาม อ.อุทัย จ.อยุธยาฯ โดยมี ผอ.กึกก้อง บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไทรงาม คณะครูและนักเรียน และคนในชุมชนร่วมกันรับมอบโครงการ  อีกทั้งยังมีการส่งต่อความรู้เรื่อง New Technology และการใช้ Online Payment อย่างปลอดภัยให้แก่เด็ก และคนในชุมชนโดยอาสาสมัคร NITMX อีกด้วย