เปิดตัวบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการ Cardless ATM Withdrawal ซึ่งเป็นบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตรผ่าน mobile banking application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารสมาชิกให้สามารถทำธุรกรรมข้ามธนาคารได้เป็นครั้งแรก โดยผ่านระบบ ITMX’s Single Payment – ATM Switch ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเดิมสำหรับบริการถอนเงินสดข้ามธนาคาร ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงาน NITMX และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับพวกเราชาว NITMX ทุกคนกับความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเราทุกคน….Congratulations!!!!