บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด มอบเงินสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด นำโดยผู้บริหาร คุณถาวร ตรีธนูชัย Senior Assistant Managing Director Infrastructure และคุณสำราญ อินธิสาร Head of Customer Support & Relationship Management เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ  เพื่อสนันสนุนกองทุนพิเศษ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” และอาหารกล่องเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง โดยมีคุณสร้อยวลัย สุขดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคุณวิภารัตน์  สุนทรวิภาต หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

ทั้งนี้เงินที่นำมาบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้มาจากโครงการ CSR 2021 “Healthy Us, Healthy NITMX” ที่ได้รวมรวมจำนวนก้าวเดินของเพื่อนพนักงานที่ร่วมโครงการ โดยเป้าหมาย 10 ล้านก้าว ตลอดระยะเวลา 61 วัน เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 100,000 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเพื่อนๆ พนักงานร่วมกันสะสมจนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย