การแถลงข่าวเปิดโครงการ DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE

ตามที่ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการ DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE โดยเป็นความร่วมมือกันทั้งในภาคธนาคาร ภาคผู้ประกอบการที่เป็นผู้ซื้อขนาดใหญ่ รวมทั้งภาครัฐ เพื่อดำเนินการให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Post-shipment Financing ซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนการเริ่มใช้งานจริง โดยมีธนาคารและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและเริ่มทดสอบรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการดำเนินการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการและแสดงถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะให้การช่วยเหลือ SMEs ผ่าน DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE Platform ในลักษณะของ Many-to-Many platform สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สร้างความโปร่งใส รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของแต่ละภาคส่วน จึงกำหนดการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ DIGITAL SUPPLY CHAIN FINANCE อย่างเป็นทางการร่วมกันกับทุกภาคส่วนขึ้น ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-12.40 น. ผ่านระบบ Online โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในการกล่าวเปิดงาน

โดยท่านผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการแถลงข่าวผ่านระบบ Online (ZOOM Application ) ผ่านลิงค์นี้ https://us02web.zoom.us/j/88361574346 หรือ Scan QR Code รายละเอียดและกำหนดการตามด้านล่าง