ผลิตภัณฑ์และบริการ


Single Payment System

Bulk Payment System

Local Switching System

NSW Bank Gateway System

PromptPay

PromptCard

Card Fraud Monitoring and Detection

ITMX e-GP Bank Gatewayข่าวและกิจกรรม
ร่วมงานกับเรา


Legal Counselor

Business Development Manager

Human Resource Management