...

NITMX จัดกิจกรรม Central Fraud Registry (CFR) Workshop

NITMX จัดกิจกรรม Central Fraud Registry (CFR) Workshop
โดย : bc@itmx.co.th bc | 25 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Central Fraud Registry (CFR) Workshop ภายใต้หัวข้อแนวทางจัดการปัญหาการทุจริตออนไลน์ของภาคธนาคาร ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ 6 ธนาคารสมาชิกขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ภายในบริษัท NITMX 

โดย Workshop ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสรุปการทำงานในโครงการ CFR ในระยะที่ผ่านมาและการดำเนินการในปัจจุบัน พร้อมร่วมเสนอแนวทางการจัดการปัญหา fraud และหารือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย กล่าวอธิบายนโยบายและทิศทางของโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการทุจริตออนไลน์ การสัมมนาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี พร้อมปิดท้ายด้วยการประเมินผล workshop เพื่อนำแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้ให...
...
บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม NITMX University Roadshow 2024 ร่วมออกบูธใ...
...
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท National ITMX นำโดย คุณ ฉัตรชัย ด...
...
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง...
...
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมาบริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม NITMX So...
...
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิ...
Top