ธนาคารสมาชิกในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICS)

รายชื่อผู้ใช้บริการของระบบ

ผู้ใช้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค: ICS มีทั้งหมด 34 ธนาคาร ดังนี้

ดาวน์โหลด – ธนาคารสมาชิกในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค

ลำดับ ชื่อสถาบัน รหัส ที่อยู่
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 002

333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2231-4333

โทรสาร 0-2231-4742

2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 004

400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2273-1050-55, 0-2273-1060-4, 0-2273-1073-6

โทรสาร 0-2273-1090

3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 006

35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2255-2222

โทรสาร 0-2255-9391-3

4 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ 008

20 อาคารบุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2684-2000

โทรสาร 0-2684-2020

5 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 009

1 อาคาร Q-House Lumpini ชั้น 25 ยูนิต 2501-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2287-9840

โทรสาร 0-2287-9898

6 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 011

3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2299-1111

โทรสาร 0-2990-6010

7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 014

1060 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2256-1221

โทรสาร 0-2256-1120

8 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 017

399 อาคาร Interchange 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2232-2345

9 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 018

1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 8-10 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2353-8000

โทรสาร 0-2353-828

10 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 020

100 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

11 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 022

44 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2638-8000,0-2626-7000

โทรสาร 0-2657-3333

12 ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด 023

87 ชั้น 15, 18 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2126-8600

โทรสาร 0-2126-8601

13 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 024

191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2343-3000

โทรสาร 0-2287-2973-4

14 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 025

1222 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ – พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-296-2000

15 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 026

36/12 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2259-2000-9

โทรสาร 0-2259-1330, 0-2261-3660

16 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 027

87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 33 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2305-2800

โทรสาร 0-2305-2999

17 ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ 029

221 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 0-2224-5389, 0-2224-5411-4

โทรสาร 0-2224-5405

18 ธนาคารออมสิน 030

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2299-8000

โทรสาร 0-2614-9573

19 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 031

968 อาคารอื้อจือเหลียง ถ.พระราม 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2614-4000

โทรสาร 0-2632-4818

20 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 032

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2646-5000

21 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 033

63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-9000

โทรสาร 0-2645-9001

22 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 034

2346 พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2558-6555

โทรสาร 0-2558-6341

23 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 035

1193 เอ็กซิม พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2271-3700

โทรสาร 0-2271-3204

24 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ 039

98 ชั้นที่ 32-35 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2163-2999 , 0-2002-0222

โทรสาร 0-2200-2600 , 0-2020-9600

25 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 045

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2636-1900

โทรสาร 0-2636-1935

26 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 052

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2286-1010

โทรสาร 0-2286-1020

27 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 066

เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2729-8805

โทรสาร 0-2729-8806

28 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 067

48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2633-6000

โทรสาร 0-2633-6800

29 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 069

209 เคเคพี ทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-165-5555

30 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 070

622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2663-9999

โทรสาร 0-2663-9888

31 ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 071

123 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2697-5454

โทรสาร 0-2642-2122

32 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 073

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2359-0000

โทรสาร 0-2677-7227

33 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 080

98 สาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2230-6100

โทรสาร 0-2230-6150

34 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 098

310 SME Bank Tower – ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2265-3000

โทรสาร 0-2265-4000

Top