...

กิจกรรม NITMX University Roadshow 1/2024

กิจกรรม NITMX University Roadshow 1/2024
โดย : bc@itmx.co.th bc | 8 พฤษภาคม 2567

บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม NITMX University Roadshow 2024 ร่วมออกบูธในงาน career fair ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมพูดคุยกับนักศึกษาและผู้มีประสบการณ์ ที่กำลังมองหางานหรือฝึกงานในหลากหลายสายอาชีพ ร่วมแชร์มุมมองการทำงานสายไอที พร้อมทั้งแนะแนวโอกาสและให้คำแนะนำสำหรับการเลือกเส้นทางการทำงานที่สนใจ โดยบรรยากาศภายในงานได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 


สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน หรืองานกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่าน 
Website: https://www.itmx.co.th/career  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/national-itmx/posts/?feedView=all  
Facebook: https://www.facebook.com/NationalITMX  

 

...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้ให...
...
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท National ITMX นำโดย คุณ ฉัตรชัย ด...
...
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง...
...
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม Centr...
...
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมาบริษัท National ITMX ได้จัดกิจกรรม NITMX So...
...
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิ...
Top